Klauzula informacyjna

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), niniejszym przedstawiamy, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: ŚNIADECKI DEVELOPMENT spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724179.
 2. Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania Państwa danych jest Joanna Marchocka (dane kontaktowe: [email protected]).
 3. Państwa dane mogą być  przetwarzane w następujących celach:
  1. prawidłowej realizacji umów;
  2. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
  3. prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem,
  4. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
  5. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  6. analitycznych i statystycznych.
 1. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony oraz spółkom powiązanym osobowo lub  kapitałowo z Administratorem. Jednakże, podmioty te będą przetwarzały dane wyłącznie zgodnie z  poleceniami Administratora.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
  1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub  do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w związku ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 2. Przysługuje Państwu prawo  żądania  dostępu  do  Państwa danych  osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania, a także  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.
 3. Państwa dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  ani  do  organizacji międzynarodowej.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem. Jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

 1. Dla Państwa wygody Strona używa plików cookies i podobnych technologii, m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.
 2. Pliki Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 3. Strona wykorzystuje Pliki Cookies służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, aby zoptymalizować jej działanie.
 4. Poziom ochrony przed Pilkami Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Zapraszamy do kontaktu

Spełnij marzenia już teraz

Skontaktuj się z nami, a podczas spotkania w naszej siedzibie przy ulicy Młyńskiej lub w miejscu inwestycji, przedstawimy szczegóły dotyczące Twojego nowego domu!