Porównanie sprzedaży nieruchomości w II kwartale 2019 i 2020 roku

Wyniki II kwartału jednoznacznie określają, że w wyniku obostrzeń spowodowanych COVID-19 sprzedaż nieruchomości spadła w porównaniu do II kwartału 2019. Jak to wygląda w poszczególnych miastach?

Wyniki z poszczególnych miast

Warszawa – 55%
Łódź – 50%
Trójmiasto – 48%
Wrocław – 41%
Kraków – 37%
Poznań – tylko 11%

Nie spełniły się oczekiwania nabywców mieszkań co do spadku cen. Mało tego, ceny nadal rosły, a np. w Krakowie ceny nieruchomości wzrosły aż o ¼ w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost cenowy obserwujemy nie tylko rok do roku, ale także kwartał do kwartału. Przykład – Trójmiasto, gdzie ceny czerwcowe były już 3,5% wyższe niż marcowe. Prawdopodobnie w kolejnych miesiącach zauważymy minimalny spadek cen nieruchomości na rynku wtórnym. Będzie to spowodowane głównie ograniczeniem przez uczelnie wyższe powrotów na studia, a także zmniejszeniem aktywności flippingu mieszkaniowego.

Rynek mieszkaniowy został potraktowany dość łagodnie przez pandemię. Na widoczne spadki wpływ miały głównie wprowadzone obostrzenia, takie jak ograniczony ruch osobowy (spowodowało to także trudności w dostępie do urzędów), a także strach potencjalnych nabywców związany z panującą sytuacją. Zauważaliśmy to mimo wprowadzenia przez biura deweloperskie licznych rozwiązań online, m.in. na podpisywanie umów rezerwacyjnych czy oglądanie nieruchomości. Wraz z rozluźnieniem obostrzeń widoczny jest powrót do sprzedaży na poziomach z roku ubiegłego.

Jako najważniejszy czynnik kształtujący sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz na rynku kredytów hipotecznych w II kwartale 2020 roku, można określić trudniejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych. Już w marcu banki znacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. Podniesienie poziomu minimalnego wkładu własnego, zaostrzenie wymogów udzielania kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, ograniczenie dostępu do kredytu dla osób pracujących w sektorach gospodarki najbardziej dotkniętych efektami pandemii, np. turystyka, transport, gastronomia, spowodowało, że znacznie spadła zarówno ilość, jak i wartość nowo udzielonych kredytów.

Kwartał I 2020 do kwartału II 2020

W całym II kwartale 2020 roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 45 179 sztuk, czyli o 19,97% (11 274 szt.) mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,472 mld zł, co oznacza spadek o 3,151 mld zł (18,96%) w odniesieniu do I kwartału bieżącego roku.

Kwartał II 2020 do kwartału II 2019

W II kwartale 2020 roku zawarto o 14 142 (czyli 23,84%) mniej umów kredytowych, natomiast ich wartość była niższa o 2,972 mld zł (18,07%) niż w II kwartale 2019 roku.

Na podstawie raportu AMRON-SARFiN 2/2020, redNet Property Group oraz CBRE.